Za neki novi svijet

U tišini dok sve spava, mirišu ljiljani i šušti trava,

I dok se vjetar lišćem poigrava, Marija hvali Boga svog.

Odmiču sati klize ure, k novom danu trenuci žure,

I već blijede sjene šture, Marija hvali Boga svog.

 

Ref: MARIJO, ONO ŠTO SI DOŽIVJELA SAMA,

SAD POMOZI I NAMA, O MARIJO,

DA SE RODI I U NAMA RIJEČ ŽIVA,

ŠTO JE BOG, ŠTO JE BOG.

 

Sjajna zraka taknu srce, mlade skromne Žene,

To joj usred hvale Njene, pozdrav svoj šalje Bog.

Sva smetena Marija prista, biti Majkom Božjeg Sina,

I prihvati srca čista, živu Riječ što je Bog.