Sve najbolje 2

Zvao si me, kad sam zaslijepljen stajao na rubu propasti,
Ona me tako silno mamila, kad sam pružao ruke grijehu,
Ti zvao si me.
Zvao si me i kad sam ti u lice vikao da ne postojiš,
Kad sam psovao tvoje ime,
Ti zvao si me.
Zvao si me i kad sam svjesno kidao niti što su nas vezale,
Kad sam se smijao nepravdi, uživao u zagrljaju grijeha,
Ponavljao si moje ime, ti zvao si me.
Uvijek si me zvao kad moj korak nije vodio k tebi,
Na beskrajnu cestu mene si zvao da zajedno s tobom putujem o vječnost.

Zvao si me i kad me nitko drugi nije zvao,
Zvao si očajno moje ime,
Vrati se Ivane, vrati se Ivane, vrati se Ivane, ti zvao si me,
Vrati se Ivane, vrati se Ivane, vrati se Ivane, ti zvao si me.

Zvao si me i kad te nisam htio čuti,
Zvao si me kad sam bježao od tebe,
I evo došao sam, jer zvao si me.

Zvao si me i kad me nitko drugi nije zvao,
Zvao si očajno moje ime,
Vrati se Ivane, vrati se Ivane, vrati se Ivane, ti zvao si me,
Vrati se Ivane, vrati se Ivane, vrati se Ivane, ti zvao si me.