Sve najbolje 2

Kamo da stavim suze, moru da ih povjerim,
vjetru da ih predam, u zemlju da ih skrijem.
Suze, kamo ću s vama, o suze, kamo ću s vama?

More je nestalo, vjetar je nevjeran,
zemlja je tvrda.
More je nestalo, vjetar je nevjeran,
zemlja je tvrda.
Suze, kamo ću s vama, o suze, kamo ću s vama?

REF: Na dlanove ih stavljam tebi,
što vjetar zoveš i more pokrećeš
što zemlju držiš.
Na dlanove ih stavljam tebi,
što vjetar zoveš i more pokrećeš
što zemlju držiš.
Suze, kamo ću s vama,
o suze, kamo ću s vama?