Sve najbolje 2

Težak nosim križ, o Gospode.
Savija mi umorna leđa,
Bremena su mi teška, o Gospode.
Noći duge a jutra nigdje nema.

Umoran mi korak, o Gospode.
Staze su mi preko sedam gora,
Pala magla, oluja će Gospode.
A okus kruha ko' od sedam kora.

Klenknem podno tvoga križa
Raspet Bog i nemoćan visi,
Suza tvoga oka o Gospode,
Kaže da zaboravio me nisi.

Gledam te podno tvoga križa,
Na drvetu izmučeno tijelo,
Tvoje svete rane o Gospode,
Kažu ljubi i živi sveto.