Sve najbolje 2

Molio sam Boga za jakost, a On mene učini slabim,
Da bih bio skroman i ponizan.
Molim sam njegovu pomoć, da bih stvarao velika djela,
A On me učini malenim, da bih činio dobra djela.

Ništa nisam dobio, od ovog što sam tražio,
Al sam dobio sve ono, što je, bilo dobro za mene.
Moja je molitva, protiv mene uslišana,
Jer je put kojim sam išao, bio blagoslovljen.

Molio sam za bogatstva i dobra, da bih bio sretan i bezbrižan,
A On me učini siromašnim, da bih bio mudar i ponizan.
Molio sam za sve stvari ovoga svijeta, kako bih uživao život,
A On mi dade život, da se radujem stvarima u svijetu.