Sve najbolje 1

Čuj veliku riječ, bolesni brodaru duše,
povratka nema lađi sa mrtve sike.
I znaj da kad se zadnji idoli ruše,
demoni srca ljube žrtvenike.

REF: I nije smrt u padu, ona je u srcu demona,
koji je oteo dušin sluh i zarobio joj snagu,
kad prijeđem granicu sumnja,
i glas božanskih zvona
cvjetat ću ko ruže na dušinu sagu

Ne poznam pravog smjera, ali zlo nije u tom.
Mene je cijelu noć tuga u povratku mučila.
A zvijezda je visjela nad izgubljenim putom,
tek što je sjena nije dokučila....

REF: I nije smrt u padu...

Nutarnji glas je govorio ne plači već moli.
Vjeruj u dobrotu ona je sjaj ravnica.
Kormilo drži valu odoli, i naći ćeš sjaj dušinog lica...

REF: I nije smrt u padu...

sve najbolje 1 tekst