Sve najbolje 1

Daj mi ruku, da idemo skupa,
Da nam bude lakše, da nam bude teže,
Daj mi ruku, daj mi ruku.

Daj mi ruku da prođemo staze,
Daj mi ruku da taknemo zvijezde,
Daj mi ruku, daj mi ruku.

Daj mi ruku, da idemo skupa,
Da nam bude lakše,
da nam bude teže,
da prođemo staze,
da taknemo zvijezde,
Daj mi ruku, daj mi ruku.

Daj mi ruku, da idemo k svjetlu,
Daj mi ruku, da letimo k nebu,
Daj mi ruku, daj mi ruku.

Daj mi ruku da volimo ljude,
Daj mi ruku i kad teško bude,
Daj mi ruku, daj mi ruku.

sve najbolje 1 tekst