Radujte se s nama

Sto ljeta tvoja riječ s brijega upliće nove boje u vlati zore,
Sto ljeta suza tvojih siromaha spas je lađi koju guta burno more.
Ne treba ići daleko, započeti od ovog brijega treba,
Ogledati se u zrcalu vode, uzorati tlo i posijati riječi.

Ponijeti treba pomalo svega, po malo svega a puno ljubavi,
Ponijeti treba pomalo svega, po malo svega, a puno tvoje ljubavi Bože.
Ponijeti treba pomalo svega, pomalo svega, a puno ljubavi,
Ponijeti treba pomalo svega, pomalo svega, a puno tvoje ljubavi Bože.

Sto ljeta tvoja riječ s brijega upliće nove boje u vlati zore,
Sto ljeta suza tvojih siromaha spas je lađi koju guta burno more.
Kroz šumor stoljetnih krošnji maslina mira, putovima svijeta,
Ponijeti treba radosti malo, svjetlo slobode, i duha ljubavi.

Ponijeti treba pomalo svega, pomalo svega a puno ljubavi,
Ponijeti treba pomalo svega, pomalo svega, a puno tvoje ljubavi Bože.
Ponijeti treba pomalo svega, pomalo svega a puno ljubavi,
Ponijeti treba pomalo svega, pomalo svega, a puno tvoje ljubavi Bože.

radujte se s nama tekst