Radujte se s nama

Kad sutoni sivi popadaju dolom,
U daleke sate one svete noći,
Na boriću sjajne pucketat će svijeće,
A zvona će javit da ćeš Kriste doći.

Pahuljice snježne ko leptiri krupni,
Lagano će slijetat niz obronke strana,
A mi ćemo novo svi obući ruho.
I krenuti tebi lica nasmijana.

O svi ćemo kliktat one noći svete,
Kad vidimo tebe na oltaru bijelom,
Ručice će nježne zapljeskati djece,
A zvona će brujat po svemiru cijelom.

Crkvica će bijela planuti od sjaja,
Prosipajuć snoplje kroz prozore zraka,
A zvona će zlatna ljuljat se na tornju,
Kroz valove puste sutona i mraka.

Kad orgulje brujne zapjevaju tebi,
Ruke ćemo sklopit na molitvu Kriste,
Čakajući čudo od svih čuda veće,
Porođenje tvoje od djevice čiste.

O svi ćemo kliktat one noći svete,
Kad vidimo tebe na oltaru bijelom,
Ručice će nježne zapljeskati djece,
A zvona će brujat po svemiru cijelom.

O svi ćemo kliktat one noći svete,
Kad vidimo tebe na oltaru bijelom,
Ručice će nježne zapljeskati djece,
A zvona će brujat po svemiru cijelom,
A zvona će brujat po svemiru cijelom.

radujte se s nama tekst