Radujte se s nama

Slavi Boga pjevajući,
Slavi Boga svirajući,
Jer je divno Boga slaviti,
Slavimo ga skupa ja i ti.

Tad novo nebo pokazat će ti On,
I tu ćeš skupa sa njim ostati.
Nestat će zemaljskoga života tvog,
Sve zle trenutke zaboravit ćeš ti.

U novo nebo hajde sa mnom ti,
Bog će nam pružit mnogo radosti,
U novo nebo hajde sa mnom ti,
Novo nebo to smo ja i ti.

Slavi Boga pjevajući,
Slavi Boga svirajući,
Jer je divno Boga slaviti,
Slavimo ga skupa ja i ti.

Tad novo nebo pokazat će ti on,
I tu ćeš skupa sa njim ostati.
Nestat će zemaljskoga života tvog,
Sve zle trenutke zaboravit ćeš ti.

U novo nebo hajde sa mnom ti,
Bog će nam pružit mnogo radosti.
U novo nebo hajde sa mnom ti,
Novo nebo to smo ja i ti.

radujte se s nama tekst