Radujte se s nama

Mama tebi hvala, primi ljubav srca mog,
Jer si meni mama, dala život srca svog.

Tugu si i brigu, u svom srcu skrila ti,
Da bi svome sinu, dala život radosti.

Hvala za sve, za svu muku i brigu,
Hvala za trud, za sve boli i tugu,
Evo, srce moje ti pjeva, mama, hvala ti za ljubav svu.
Premda sutra idem, ostavit ću rodni dom,
Tvoje blago lice, bit će radost srca mog.

Mama tebi hvala, primi ljubav srca mog,
Jer si meni mama, dala život srca svog.

Hvala za sve, za svu muku i brigu,
Hvala za trud, za sve boli i tugu,
Evo, srce moje ti pjeva, mama, hvala ti za ljubav svu.
Premda sutra idem, ostavit ću rodni dom,
Tvoje blago lice, bit će radost srca mog.
Tvoje blago lice, bit će radost srca mog.

radujte se s nama tekst