Put, istina i život

Samo za tebe, samo na tvoju riječ
ja ostavljam sve, za tebe Isuse.
Samo za tebe, učinit ću sve baš sve,
Svoj život ću dati, sve svoje godine.
Samo da budem gdje si ti,
samo da živim u tvojoj ljubavi.

Učitelju gdje stanuješ, kaži
gdje stanuješ,
Jer želim ti doći i ostati s tobom
zauvijek.
Učitelju gdje stanuješ, kaže gdje
stanuješ,
Jer želim ti doći i ostati s tobom
zauvijek, zauvijek.

Samo za tebe i tvoje ljubavi,
Koja živi u meni, sve rane liječi mi.
samo za tebe, učinit ću sve baš sve,
Svoj život ću dati, sve svoje godine.
Samo da budem gdje si ti,
Samo da živim u tvojoj ljubavi.

putistina i zivot tekst