Put, istina i život

Što je život da ga gaziš
koju vrijednost ima dom
što je račun da ne platiš
učinjena srca svog.

Što je sutra bez početka
Što je dodir tijela tog
Što je ljubav kad se bojiš
primljenog dara svog.

Oprostite nam anđeli
oprostite nerođeni
oprostite što vas nismo željeli
oprostite nam živeći.

Oprostite nam anđeli
oprostite nerođeni
oprostite što vas nismo ljubili
oprostite nam živeći, u vječnosti.

Sloboda koja cijenu ima
smišljenog plana tog
sve zbog laži, sve zbog hira
prolaznoga svijeta tog.

Tuga, muka, strah i krivnja
ranjenoga srca mog
ostaje nam samo sjena
smrti koja nema grob.

putistina i zivot tekst