Put, istina i život

Maria, ti si mi sve što imam
Kad me boli, kad je pusta duša moja
Kad me tuga nosi, nisam više svoja
Maria, moja ljubav nije moja.

Tebi smijem reći ja sam za sve kriva
Bilo mi je dugo, predugo
A jednom sam pogriješila samo
Sve je prošlo, sve je ostalo.

Živjelo se, prolazilo vrijeme
Ne znam više što je najbolje
Ja sam dala sve što mogu dati
Ti pomozi, sad je najteže.

Maria, ti si mi sve što imam
Kad me boli, kad je pusta duša moja
Kad me tuga nosi, nisam više svoja
Maria, moja ljubav nije moja.

putistina i zivot tekst