Pošalji dan

Ja gledam te divna na visokoj gori,
U sjaju i slavi o divna.
U bisernom plaštu i smaragdnom pasu,
Sa vijencem od zvijezda na glavi.

I htio bih snježna pjevati sa zvijezdama,
Oko tvoga čela.
Da himnu ti šapućem kao na oltaru,
Ruža ti šapuće bijela.

REFREN
O divna, o snježna, o čista, o sveta,
Smijem li ružom dotaknuti ti nogu.
O divna, o snježna, o čista, o sveta,
Što u blatnoj posudi srca moga cvjeta.

posalji dan tekst