Poletjela riječ

Vječnosti, kad je bila punina vremena,
uzela si tijelo čovjeka i bila sa nama.
Ali nismo, nismo te prepoznali. O vječnosti.

Vječnosti, tamo gdje su danas ratovi,
Gdje su vjere i narodi, hodala si sa nama.
Ali nismo, nismo te prepoznali. O vječnosti.

Vječnosti, izabrala ženu si
I majčinstvom njenim u vrijeme ušla si.
Al' ljudi ko ljudi, vrijeme više voljeli
A tebe bolno, na križ su stavili.

Vječnosti, k svojima došla si
Al' tvoji te nisu htjeli primiti.
Svjetlost sama oduvijek bila si,
Al' opet ljudi, tamu više voljeli.

O svjetlosi, o ljubavi, o vječnosti.

Vječnosti, po hramovima i trgovima,
ulicama i trijemovima, govorila si.
Ali nismo, nismo te prepoznali. O vječnosti.

Vječnosti, poganima i svetima,
Ubicama i grešnima, govorila si
Ali nismo, nismo te prepoznali. O vječnosti.

poletjela rijec tekst