Poletjela riječ

Stavi me kao znak, na svoje srce.
Stavi me kao pečat, na svoju ruku.
Jer ljubav je jaka kao smrt,
Ljubomora teška kao grob,
Sve vode je ne mogu ugasiti, niti je rijeke potopiti,
Sve vode je ne mogu ugasiti, niti je rijeke potopiti.

Ustani dragano, ljepoto dođi.
Jer zima je minula, kiša je prestala,
Cvijeće se ukazuje, grlica se čuje,
Vrijeme pjevanja dođe.

poletjela rijec tekst