Poletjela riječ

Još i danas sve me na njeg sjeti,
Stari šešir visi pokraj vrata.
I što mati znala mi je reći,
Bog je dao srce mu od zlata.

Još i danas čujem one riječi,
Samo dobre Bog na kraju čeka.
Zato sine od svih mojih riječi,
Nek u srcu ostane bar neka.

Otiš'o je otac moj polako,
Otiš'o je stazom što vijuga.
Pratile ga neke stare pjesme,
Sve do Rijeke kojom teče tuga.

Otiš'o je pjetli kad se bude,
Kao da u šetnju nekud kreće.
Otiš'o je s mirisima jutra,
Da l' je znao da se vratit neće.

Rasulo se jutro kroz ravnicu,
Sve je tu a njega nema više.
Tuga ušla tamburi kroz žicu,
I k'o da su pjesme sada tiše.

Još i danas čujem one riječi,
Samo dobre Bog na kraju čeka.
Zato sine od svih mojih riječi,
Nek u srcu ostane bar neka.

poletjela rijec tekst