Poletjela riječ

Rušili su bagrem stari, ispod kojeg sam te čeko',
I ljubav su srušit htjeli, ništa nisam, nisam reko',
Ništa nisam, nisam reko'.

Rušili su sve što mogu, sa mjesta se nisam mako',
Ni kada su konje tukli, znaj da nisam, nisam plako',
Znaj da nisam, nisam plako'.

Nije moja duša prazna,
Da bih protiv sebe mor'o,
Nek im pjesma bude kazna,
Pjevaj sa mnom, pjevaj zoro,
Pjevaj sa mnom, pjevaj zoro.

Danas kad se sjetim oca, kako tužan konje gleda,
Jasne su mi one riječi i njegova kosa sijeda,
I njegova kosa sijeda.

Nemoj sine protiv Boga, nisu tvoji takvi bili.
Ma, najteže kad je bilo, i suzu su svoju krili,
I suzu su svoju krili.

poletjela rijec tekst