Isus zove

Jutros je tihog lahora šapat,
Poruku novu pronio svijetom,
U sjaju prve sunčane zrake,
O Kristu Isusu razapetom,

Ni carev pečat, straže ni kamen,
Ne može više učinit ništa,
I prazni grob je sada znamen,
Uskrsnog jutra koje smrt briše.

Ljubav je tvoja uskrsli Kriste,
Istina, svijetlo, radost i nada,
Jača od svakog zla i od grijeha,
Nad smrću uvijek životom vlada.

Zato nebesa, zemlja i more,
U koru anđela, božjih slavuja,
Nad grobom praznim, pobjedu slavi
Uskrsli Kriste, Aleluja.

Jutros je tihog lahora šapat,
I na moj prozor donio riječi,
Pođi, Uskrsli i tebe zove,
Da sveti tuge, boli izliječi.

Od sada znam nikakve bijede,
Ne mogu ništa protiv tvog duha,
Ne prezam više kada mi prijete,
Jer ljubavi me upravlja ruka.

Ljubav je tvoja uskrsli Kriste,
Istina, svijetlo, radost i nada,
Jača od svakog zla i od grijeha,
Nad smrću uvijek životom vlada.

Zato nebesa, zemlja i more,
U koru anđela, božjih slavuja,
Nad grobom praznim, pobjedu slavi
Uskrsli Kriste, Aleluja.

isus zove tekst