Isus zove

I njima svanuće sunce,
I njima svanuće dan,
Nestat će zavjesa tame,
Nestat će varljivi san.

Tamo gdje palme cvatu,
Tamo ja želim poć,
Ja želim svijetu reći,
Kraljuje Gospod Bog.

Otkrit će istinu pravu,
Otkrit će Gospoda svog,
Radost će smijeniti tugu,
Prekriti svaku će bol.

Tamo gdje palme cvatu,
Tamo ja želim poć,
Ja želim svijetu reći,
Kraljuje Gospod Bog.

isus zove tekst