Isus zove

U kasno veče, dok zaspali ljudi,
Snivaju snove, maštaju o sreći,
Ja lutam gradom, umoran od svega,
U šumu svakom, tražim tebe.

Sva moja lutanja i moje boli,
Tebi sam dao, o Bože,
Sve moje čežnje i brige svoje,
Tebi sam dao, o Kriste.

Svijetla se pale, ugasle oči,
Ja želim tebi, o Kriste Bože,
Primi me oče,
Sve moje želje i patnje moje,
Primi na dar.

Sva moja lutanja i moje boli,
Tebi sam dao, o Bože,
Sve moje čežnje i brige svoje,
Tebi sam dao, o Kriste.

Sva moja lutanja i moje boli,
Tebi sam dao, o Bože,
Sve moje čežnje i brige svoje,
Tebi sam dao, o Kriste.

isus zove tekst